Przydatne Informacje

ARC FORCE

Dotyczy grup produktowych: Spawalnictwo
Funkcja umożliwiająca regulację długości łuku. Zmniejszenie długości daje miękki łuk i płytszy wtop, zaś zwiększenie funkcji powoduje głębsze wtopienie i spawanie łukiem krótkim.
Jeśli ustawimy ARC FORCE na najwyższym poziomie możliwe jest przepalenie materiału na przelot po wciśnięciu elektrody w roztopiony metal.
AAA
pixel