Przydatne Informacje

BNC

Dotyczy grup produktowych: Gniazda i łączniki
Złącze BNC (ang. Bayonet Neil - Concelman) jest to złącze przeznaczone do łączenia sieci komputerowych zbudowanych z kabli koncentrycznych oraz do radiotelekomunikacji oraz systemach telewizji cyfrowej i analogowej. Mogą one występować w wersji 50-omowej jak i 75-omowej.
AAA
pixel