Przydatne Informacje

Barwa Światła

Dotyczy grup produktowych: Oświetlenie, Źródła Światła
Skala Kelvinów określa nam barwę światła emitowanego przez źródło. Wraz ze wzrostem temperatury barwa staje się coraz zimniejsza.
AAA
pixel