Przydatne Informacje

HOT START

Dotyczy grup produktowych: Spawalnictwo
Inaczej jest to tzw. system gorącego startu. Ułatwia zapłon elektrody poprzez zwiększenie dostarczanego prądu przy każdorazowym zajarzeniu łuku.
AAA
pixel