Przydatne Informacje

Sprawność

Dotyczy grup produktowych: Spawalnictwo
Sprawność bazuje na procentowym podziale 10 minut na czas, w którym urządzenie może spawać na ustawionym prądzie spawania bez konieczności przerywania pracy.
Przykładowo: sprawność 35% oznacza, że po 3,5 minutach pracy urządzenia, wymagana jest 6,5 minutowa przerwa w celu ostygnięcia urządzenia.
Czas stygnięcia urządzenia może czasem wynieść nawet do 15 minut.
Cykl pracy 100% oznacza, że urządzenie może pracować w sposób ciągły, bez przerwy.
AAA
pixel