Przydatne Informacje

USB-AA

Dotyczy grup produktowych: Gniazda i łączniki
USB-AA jest to wejście na pamięć zewnętrzną w kształcie prostokąta.
AAA
pixel