Przydatne Informacje

Eura Connect

EURA CONNECT

Jest to system 4-żyłowy, przeznaczony do budynków z maksymalnie trzema lokalami. Seria charakteryzuje się wysoką jakością obrazu w monitorach, które służą do kontrolowania wejścia do posesji. Wszystkie monitory i kasety zewnętrzne są ze sobą kompatybilne i dzięki temu możemy tworzyć dowolne zestawy.

Widok: gallery
pixel