Odstąpienie od umowy

Niniejsze postanowienia określają zasady odstąpienia Klienta do umowy konsumenckiej, zawartej ze sklepem internetowym Elektrozilla.pl, dostępnym pod adresem : Świętojańska 173, 07-202 Wyszków.

I. Podstawa prawna

1.1. Klientowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa Konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 i 34 Prawa konsumenckiego.

II. Termin.

2.1. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania towaru, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

III. Procedura

3.1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr.2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym TU lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

3.2. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Klientowi na wskazany przez Klienta podczas zawarcia umowy adres internetowy, lub inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu, otrzymanie oświadczania o odstąpieniu od umowy.  

3.3. W przypadku odstąpienia od umowy umowa jest uważana za nie zawartą.

3.4. Klient ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Zakupiony towar należy zwrócić na podany poniżej adres:

Elbud Partner Sp.z.o.o.
ul. Świętojańska 173
07-202 Wyszków
woj. mazowieckie

lub pod adres producenta towaru, jeśli ten objęty jest gwarancją w systemie DOOR TO DOOR.

3.5. Zwracany przez Klienta towar powinien zostać zapakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu.

3.6. Koszt opakowania i przesłania towaru ponosi Klient.

3.7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będącego przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

IV. Skutki odstąpienia od umowy

4.1. Sprzedający nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, złożonego przez Klienta, zwróci Klientowi wszystkie dokonane prze niego płatności , w tym koszty dostarczenia towaru, a jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia towaru oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Klientowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.

4.2. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inną formę płatności, która nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

4.3. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

V. Klientowi, zgodnie z postanowieniami art.38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

5.1. w której cena lub wynagrodzenie uzależnione jest od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem  terminu do odstąpienia od umowy;

5.2. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wykonany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb;

5.3. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

5.4. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczony w zabezpieczonym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;    

5.5. w której przedmiotem świadczenia są towary,które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie związane z innymi  towarami.

5.6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym  opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5.7. w której przedmiotem świadczenia są treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy;

5.8. w której przedmiotem świadczenia są pisma, periodyki, dzienniki, wyłączając prenumeratę.

pixel