Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady grmadzenia , przechowywania i przetwarzania danych osobowych Użytkownika służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez ELBUD Partner Sp.z.o.o. z siedzibą w Wyszkowie (07-202), ul. Świętojańska 173.

Przetwarzanie przez nas danych osobowych wymaga podstawy prawnej, którymi w zakresie korzystania z naszego sklepu internetowego są:

a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której jesteś stroną (np. umowy sprzedaży, umowy o świadczenie bezpłatnych usług drogą elektroniczną – wysyłki newslettera lub prowadzenia konta w naszym sklepie internetowym);

b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. przechowywanie faktur VAT w celu wypełnienia obowiązków fiskalnych);

c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w szczególności prowadzenie marketingu i promocji produktów oferowanych w naszym sklepie internetowym (np. prowadzenie marketingu bezpośredniego oraz dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń);

d) art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. wyrażona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych (np. zgoda na podejmowanie wobec ciebie zautomatyzowanych decyzji w celu przyznawania Ci spersonalizowanych rabatów).

 

I.Definicje

1. Administrator - oznacza ELBUD Partner Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Wyszkowie(07-202),  ul Świętojańska 173, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000385180, NIP: 762-199-03-79 , Regon: 142925950, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do danych Użutkownika

2. Sklep internetowy - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą(y) w domenie(ach) Elektrozilla.pl

3. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

4. Użytkownik -  oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 II.Gromadzone Dane

1. Administrator jest upoważniony do gromadzenia i przechowywania danych gdy Użytkownik składa zamówienie w Sklepie internetowym.

2. Administartor gromadzi, przechowuje i przetwarza dane podane podczas zakupów prtzez Użytkownika w celu zaspolkojenia ewentualnych roszczeń oraz aby umozliwić Użytkownikowi korzystanie ze swoich usług. Administrator jest upoważniony do gromadzenia następujących danych:  tytuł, imię i nazwisko, adres e-mailowy, adres pocztowy, adres dostawy (jeśli się różni), numer telefonu, numer telefonu komórkowego, numer faksu, numer NIP (w przypadku osoby prawnej), szczegóły dotyczące płatności, szczegóły dotyczące kart płatniczych czy też dane konta bankowego.

3. Administrator będzie korzystać z udostępnionych przez Użytkownika informacji w celu realizacji zamówień Użytkownika oraz zapewnienia Mu dostępu do usług i informacji oferowanych w Sklepie internetowym. Poza tym Administrator ma prawo do wykorzystania udostępnionych przez Użytkownika informacji w celu administrowania Jego kontem, weryfikowania i przeprowadzania transakcji finansowych , związanych z płatnościami on-line, sprawdzania ściągania danych ze Sklepu internetowego, ulepszania układu graficznego i/lub treści Sklepu internetowego oraz dostosowania ich do potrzeb Użytkowników, identyfikacji Użytkowników na stronach Sklepu internetowego oraz przeprowadzania badań demograficznych dotyczących Użytkowników. Pod warunkiem otrzymania uprzednio wyraźnej zgody Użytkownika Administrator może przesłać Użytkownikowi informacje , które zdaniem Administratora mogą zainteresować Użytkownika, lub o które Użytkownik poprosił w tym informacje dotyczące produktów i usług Administratora. Z zastrzeżeniem uzyskania zgody Administrator może także zapoznać Użytkownika w e-mailu ze szczegółami innych produktów i usług. Jeśli Użytkownik nie chce od otrzymywać żadnych informacji handlowych, może z nich zrezygnować w dowolnym momencie.

4. Administrator jest upoważniony do przekazania imienia, nazwiska oraz danych adresowych na rzecz osoby trzeciej celem dostarczenia przesyłki Użytkownikowi(np. firmie kurierskiej, czy dostawcy).

5. Administrator przetwarza również informacje dotyczące płatności dokonywanych na  stronie internetowej. Użytkownik musi jedynie przekazać bezpośrednio lub za pośrednictwem Strony rzetelną i niewprowadzającą w błąd informację oraz informować na bieżąco o zmianach.

6. Rzeczywiste dane dotyczące zamówienia Użytkownika mogą być przez Administratora przechowywane, ale ze względów bezpieczeństwa nie mogą być bezpośrednio przez niego odzyskiwane. Użytkownik może jednak uzyskać dostęp do informacji poprzez zalogowanie się na Swoje konto na Stronie. W tym miejscu może wyświetlić szczegóły dotyczące swoich zamówień, które zostały wykonane, które są nie wykonane i które wkrótce zostaną zrealizowane oraz zarządzać swoimi danymi teleadresowymi, danymi konta bankowego czy też newsletterami, które zasubskrybował. Użytkownik jest zobowiązany do poufnego obchodzenia się z osobistymi danymi dostępu i nieudostępniania ich osobom trzecim. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie hasła, chyba że niewłaściwe użycie nastąpiło z jego winy.

III.Inne sposoby wykorzystania danych osobowych

1. Z zastrzeżeniem uprzedniej i wyraźnej zgody Użytkownika, Administrator może wysyłać również inne informacje o sobie, o Stronie, swoich innych stronach internetowych, produktach, promocjach, newsletterach oraz informacje odnoszące się do innych firm ze swojej grupy lub dotyczące swoich partnerów. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać żadnych dodatkowych informacji, wyszczególnionych w tym rozdziale (lub części z nich), kliknij na link ‘zrezygnuj’ w dowolnym e-mailu, który do Ciebie wysłaliśmy. W ciągu 7 dni roboczych (które nie są ani (i) sobotą lub niedzielą, ani (ii) dniem wolnym od pracy w Polsce) od otrzymania Twojego polecenia, stosownie do życzenia Administrator zaprzestanie wysyłania tych informacji. Jeśli polecenie Użytkownika będzie niejasne, Administrator skontaktuje się z Użytkownikiem w celu uzyskania wyjaśnień.

2. Konkursy.W każdym konkursie Administrator wykorzystuje dane do powiadomienia zwycięzców oraz reklamowania swojej oferty. Więcej informacji Użytkownik znajdzie w warunkach uczestnictwa dla danego konkursu

3. Osoby trzecie i linki. Administrator jest uprawniony do przekazywania danych Użytkownika innym firmom ze swojej grupy. Może je również przekazać swoim agentom i podwykonawcom, aby pomogli mu w celu wykorzystania danych Użytkownika, określonym w niniejszej Polityce Prywatności. Na przykład Administrator może skorzystać z pomocy osób trzecich w celu dostarczenia do Użytkownika produktu, pobrania opłaty, analizy danych oraz obsługi marketingowej lub obsługi klienta. Administrator może wymieniać się informacjami ze osobami trzecimi w celu zapobiegania oszustwom i zmniejszenia ryzyka kredytowego. W przypadku sprzedaży działalności bądź jej części, Administrator może przenieść swoje bazy danych zawierające dane osobowe Użytkownika. Za wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej Polityce Prywatności, NIE będzie sprzedawać ani ujawniać danych osobowych Użytkownika osobom trzecim bez uzyskania uprzedniej zgody, chyba że jest to konieczne dla osiągnięcia celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności, lub gdy Administrator jest do tego prawnie zobowiązany. Strona może zawierać reklamy stron trzecich oraz linki do innych witryn lub ramki z innych witryn. Należy pamiętać, że Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich odnoszące się do prywatności lub innych witryn, za treść przez nie publikowaną, ani za żadną osobę trzecią, której przekazuje dane Użytkownika zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

4. Porównywarki cenowe i serwisy aukcyjne. Administrator jest uprawniony do przekazania danych Użytkownika porównywarkom cenowym i serwisom aukcyjnym. Administrator udostępnia w/w dane w celach marketingowych (budowa wizerunku firmy) - pozyskanie opinii Użytkownika o sklepie internetowym jak i całym procesie zakupowym. 

IV. Pliki Cookies

Witryna Elektrozilla.pl może wykorzystywać pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na komputerze użytkownika, zawierające pewne informacje związane z korzystaniem z witryny i sklepu internetowego.Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi witryny oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez klientów zakupów. Wykorzystywane pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania z witryny.Pliki cookies nie mogą w żaden sposób wyrządzić szkody dla wykorzystywanego urządzenia oraz zainstalowanego na nim oprogramowania. Pliki nie zawierają także żadnych informacji identyfikujących użytkownika strony.

W każdym wypadku użytkownik może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. 

Ważną grupę automatycznie gromadzonych plików cookies stanowią dane dotyczące oglądalności stron gromadzone przez Google Analytics - powszechnie znany i wykorzystywany na rynku system internetowy do badania statystyk odwiedzin stron internetowych udostępniany przez Google, Inc. Google używa zebranych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu.

V.Login

Funkcja „zostań zalogowany“ ma na celu uczynienie pobytu Użytkownika na stronie internetowej jak najbardziej wygodnym. Umożliwia ona korzystanie z usług bez konieczności logowania się za każdym razem. Ze względów bezpieczeństwa, po zmianie danych osobowych lub w razie chęci złożenia zamówienia, poprosimy Użytkownika o ponowne podanie hasła. Administrator zaleca rezygnację z tej funkcji, jeśli z tego samego komputera korzysta więcej osób. Zwraca też uwagę, że funkcja „zostań zalogowany“ jest niedostępna w przypadku, gdy Użytkownik korzysta z ustawień, które automatycznie kasują zapisane ciasteczka (cookies) po każdej sesji.

VI.Bezpieczeństwo

Aby zapobiegać nieupoważnionemu lub bezprawnemu dostępowi do informacji, przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu informacji Użytkownika, Administrator dysponuje odpowiednimi rozwiązaniami technologicznymi oraz środkami bezpieczeństwa. Gromadząc dane za pośrednictwem Strony, przechowuje dane osobowe Użytkownika na bezpiecznym serwerze. Administrator na swoich serwerach używa zapór sieciowych (firewall). Gromadząc dane dotyczące kart płatniczych w formie elektronicznej, używa szyfrowania Secure Socket Layer (SSL). Choć nie jest w stanie zagwarantować 100% bezpieczeństwa, hakerowi bardzo utrudni to odszyfrowanie Twoich danych. Protokół SSL wykorzystywany jest również do szyfrowania danych podawanych przez użytkownika podczas rejestracji użytkownika, jak i również podczas procesu zakupowego na stronach koszyka.   Zdecydowanie odradzane jest wysyłanie pełnych danych karty kredytowej lub debetowej w niezaszyfrowanej komunikacji elektronicznej.Administrator posiada fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia związane z gromadzeniem, przechowywaniem i ujawnianiem informacji Użytkownika. Procedury bezpieczeństwa oznaczają, że Administrator może czasami zażądać dowodu tożsamości, zanim ujawni Użytkownikowi dane osobowe. Użytkownik jest odpowiedzialny za ochronę Swojego hasła i Swojego komputera przed nieupoważnionym dostępem.

VII.Zgoda na wykorzystanie danych osobowych

Przekazując Administratorowi swoje dane lub korzystając ze Strony, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Administratora Swoich danych w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności, w tym usług świadczonych przez instytucję informacji kredytowej dopuszczonej w Polsce w celu zweryfikowania Twojej tożsamości. W tym celu instytucja informacji kredytowej może sprawdzić udostępnione przez Użytkownika dane w kontekście wszelkich danych w bazie danych (publicznej lub innej), do których ma dostęp. Może także w przyszłości użyć danych Użytkownika, aby pomóc innym firmom w celach weryfikacyjnych. Wyniki wyszukiwania zostaną zachowane.

VIII.Prawa Użytkownika

Jeśli Użytkownik obawia się o swoje dane, posiada prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, informacji o operacjach przetwarzania, przenoszenia danych, usunięcia ( prawo do bycia zapomnianym ) lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.   Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem sklep@elektrozilla.pl lub kontakt pisemny : ELBUD Partner, ul. Świętojańska 173 07-202 Wyszków   

 

pixel