Przydatne Informacje

Piktogram

Dotyczy grup produktowych: Łączniki
Piktogram - mała grafika określająca przeznaczenie danego obiektu, umieszczana przeważnie w prawym dolnym rogu.
AAA
pixel