Przydatne Informacje

USB-AB

Dotyczy grup produktowych: Gniazda i łączniki
USB-AB jest to wejście na pamięć zewnętrzną w kształcie wpół zaokrąglonego kwadratu.
AAA
pixel